Egzaminy wstępne do Studium Wokalno- Aktorskiego w Białymstoku

Egzaminy wstępne do Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego odbędą się w dniach 17- 19 czerwca 2019r. 17 czerwca o godz. 17.00 przewidziane jest badanie predyspozycji słuchowych. Polega ono na zadaniach badających słuch wysokościowy i harmoniczny, pamięć muzyczną i poczucie rytmu. Typowe zadania to: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach, powtarzanie głosem krótkiej melodii , odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały), oraz trzy, cztero – dźwięków (akordy) , odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego. 18 czerwca o godz. 10.00 odbędzie się egzamin ze śpiewu, gry aktorskiej oraz wiedzy teoretycznej z zakresu kultury i sztuki. Kandydat prezentuje 2 utwory wokalne (na pamięć) zróżnicowane w treści i nastroju. Utwory można wykonać w towarzystwie akompaniatora własnego lub ze studium. Nuty należy dostarczyć wraz z dokumentami. Próba z akompaniatorem przewidziana jest 17 czerwca o godz. 18.00.  Podkład muzyczny może również być na płycie CD lub pendrivie.

Kandydat zobowiązany jest do przygotowania wiersza i  fragmentu prozy  z pamięci. W trakcie egzaminu otrzymuje zadania zmieniające interpretację przygotowanych utworów.

W trakcie egzaminu  przeprowadzona jest rozmowa, która ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy o muzyce, teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata.

19 czerwca o godz. 9.30 – egzamin taneczno- ruchowy.  Podczas egzaminu sprawdzana jest koordynacja ruchowa,  badane jest  poczucie rytmu, wyobraźnia ruchowo – przestrzenna oraz pamięć ruchowo-rytmiczna. Nie ma potrzeby przygotowania własnych układów choreograficznych. Wymagany jest wygodny strój do ćwiczeń.

Składanie dokumentów osobiście do sekretariatu studium lub pocztą do dnia 12 czerwca 2019r.  Dokładne godziny egzaminów podane zostaną wkrótce. Więcej o rekrutacji oraz dokumenty do pobrania:

Rekrutacja

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.