II rekrutacja do Studium na rok 2019/2020

Rekrutacja uzupełniająca do Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego odbędzie się w dniach 29 – 30 sierpnia 2019r.  29 sierpnia o godz. 10.00 odbędzie się egzamin ze śpiewu, gry aktorskiej ,wiedzy teoretycznej z zakresu kultury i sztuki oraz badanie predyspozycji słuchowych. Kandydat prezentuje 2 utwory wokalne (na pamięć) zróżnicowane w treści i nastroju. Utwory można wykonać w towarzystwie akompaniatora własnego lub ze studium. Nuty należy dostarczyć wraz z dokumentami. Próba z akompaniatorem przewidziana jest 28 sierpnia o godz. 18.00.  Podkład muzyczny może również być na płycie CD lub pendrivie.

Kandydat zobowiązany jest do przygotowania wiersza i  fragmentu prozy  z pamięci. Teksty należy dostarczyć wraz z dokumentami. Kandydat może otrzymać zadania zmieniające interpretację przygotowanych utworów.

W trakcie egzaminu  przeprowadzona jest rozmowa, która ma na celu sprawdzenie podstawowej wiedzy o muzyce, teatrze, literaturze, życiu kulturalnym w kraju oraz zainteresowaniach kandydata.

Badanie predyspozycji słuchowych polega  na zadaniach badających słuch wysokościowy i harmoniczny, pamięć muzyczną i poczucie rytmu. Typowe zadania to: powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków granych na fortepianie w różnych rejestrach, powtarzanie głosem krótkiej melodii , odtwarzanie głosem granych jednocześnie dwudźwięków (interwały), oraz trzy, cztero – dźwięków (akordy) , odtwarzanie za pomocą klaskania usłyszanego motywu melodyczno – rytmicznego.

30 sierpnia o godz. 9.00 – egzamin taneczno- ruchowy.  Podczas egzaminu sprawdzana jest koordynacja ruchowa,  badane jest  poczucie rytmu, wyobraźnia ruchowo – przestrzenna oraz pamięć ruchowo-rytmiczna. Nie ma potrzeby przygotowania własnych układów choreograficznych. Wymagany jest wygodny strój do ćwiczeń.

Składanie dokumentów osobiście do sekretariatu studium lub pocztą do dnia 22 sierpnia 2019r. Więcej o rekrutacji oraz dokumenty do pobrania:

Rekrutacja

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 9 kwietnia 2019 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych
oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.