II TURNIEJ WOKALNY

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału

w II Turnieju Wokalnym.

                                                 Regulamin

II Turnieju Wokalnego

Termin 27. 04. 2017 r.

Organizator:

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku/dr Ewa Barbara Rafałko,
dr Marta Wróblewska

Miejsce konkursu:

Aula Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” ul. Zwycięstwa 28
w Białymstoku

Organizator:

Policealne Studium Wokalno-Aktorskie „Szkoła Talentów” w Białymstoku

Cele konkursu:

 • sprawdzenie umiejętności samodzielnej pracy nad interpretacją utworów zgodnych
  z kanonami stylu i formy muzycznej

 • przygotowanie do samodzielnej pracy nad utworem uwzględniającej przede wszystkim skuteczność rozwiązywania podstawowych trudności technicznych występujących
  w utworach

 • konfrontacja dokonań uczestników Turnieju/Konkursu

 • wzbudzanie zdrowej rywalizacji i umiejętności uczenia się od siebie nawzajem

 • popularyzacja piosenki kabaretowej

 • propagowanie i doskonalenie sztuk: wokalnej, aktorskiej i tanecznej

 • kształcenie umiejętności śpiewania w duecie – wspólna praca, zgranie głosów, praca
  z akompaniatorem lub podkładem

 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania różnych środków wyrazu podczas prezentacji piosenki kabaretowej

 • samokształcenie muzyczne

 • możliwość sprawdzenia siebie podczas publicznej prezentacji

 • promowanie młodych talentów

 • integracja środowiska muzycznego miasta Białegostoku

Zakres przedmiotowy konkursu i warunki uczestnictwa:

 • konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Białegostoku

 • wykonawcy mogą wziąć udział w wybranej kategorii: kat. I – piosenka kabaretowa; kat. II – duety wokalne

 • wykonawcy wykonują jedną piosenkę kabaretową lub duet

 • dopuszcza się wykonanie zespołowe o ile w oryginale utwór był przeznaczony na więcej niż jednego wykonawcę

 • utwór można wykonać z akompaniamentem fortepianu, podkładem muzycznym
  lub a cappella

 • uczestników konkursu oceniać będzie jury powołane przez organizatora

 • decyzje jury są nieodwołalne i niepodważalne

Kryteria oceny:

 • muzykalność

 • indywidualne podejście do interpretacji

 • umiejętność dostosowania wybranego utworu do własnych możliwości wokalnych

 • zgranie głosów

 • osobowość sceniczna, wizerunek sceniczny i estradowy

 • wyczucie stylu i formy

 • sposób przekazania tekstu i emocji

 • umiejętność wykorzystania gestu, rekwizytu, ruchu

 • ogólne wrażenie artystyczne

Nagrody:

Nagrody przyznaje Jury powołane przez organizatora

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa