Kondolencje

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” ks. Jan Twardowski
Z głębokim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Pani Angeliki Arendt-Zadykowicz założycielki i wieloletniej Dyrektor Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku .
Proszę przyjąć wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i słowa otuchy w tych trudnych chwilach.
Cześć Jej pamięci,
Niech Spoczywa w pokoju!
Z wyrazami szacunku
dr hab. Andrzej Bukowski
Starszy Wizytator CEA
________________________________________________________________

Składamy wyrazy głębokiego współczucia, smutku i żalu Rodzinie, Najbliższym oraz Społeczności Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego w Białymstoku z powodu śmierci Pani Dyrektor Angeliki Arendt- Zadykowicz.

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Muzycznych im. Ignacego Paderewskiego w Białymstoku

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Dyrektor Angeliki

Arendt- Zadykowicz. Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Jednak są wyjątki, do których niewątpliwie należała Pani Dyrektor Angelika. Jej śmierć jest wielką stratą nie tylko dla szkoły talentów, ale także dla całej społeczności artystycznej naszego regionu.

Ze względu na panującą sytuację nie będę mógł pożegnać Angeliki osobiście, ale proszę przyjąć kondolencje ode mnie i całej społeczności PSM I i II stopnia w Łomży.

Z uszanowaniem,

Mirosław Korona

W imieniu społeczności z Baduszkowej serdecznie współczujemy rodzinie, przyjaciołom i Wam związanych w miłości do Waszego Studium

Marek Kaczanowski

dyrektor Studium Wokalno- Aktorskiego im. D. Baduszkowej w Gdyni

Proszę przyjąć nasze wyrazy współczucia , które przekazujemy na ręce rodziny Pani Dyrektor jak i na ręce całej Waszej społeczności.
Z poważaniem
Jolanta Niegowska
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostródzie

Z ogromnym smutkiem i bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Dyrektor Angeliki Arendt – Zadykowicz .Tym samym składamy wyrazy współczucia i żalu Rodzinie, Bliskim oraz Społeczności Policealnego Studium Wokalno – Aktorskiego w Białymstoku. Na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im.I. J. Paderewskiego w Olecku

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci

Wisława Szymborska
Społeczność szkolna PLSP w Łomży przesyła kondolencje i śle wyrazy współczucia całej społeczności szkolnej Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego „Szkoła Talentów” w Białymstoku z powodu śmierci Pani Dyrektor Angeliki Arendt- Zadykowicz. Niestety nie będziemy mogli wziąć udziału w uroczystościach pogrzebowych. W tym bolesnym dla nas dniu, składamy najszczersze ubolewanie i łączymy się w modlitwie o duszę zmarłej.
Z wyrazami żalu po tak ogromnej stracie,
Małgorzata Wagner,
dyrektor Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Kossaka w Łomży

Będzie mi brakowało Angeliki, rozmów, dyskusji z nią.
Łączymy się z całą społecznością szkolną w tych trudnych chwilach.
Niech spoczywa w pokoju.

Krystyna Brinkiewicz
Dyrektor Szkoły
Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym

To bardzo wielki smutek.. Taka wspaniała dziewczyna.. Całej społeczności szkolnej, rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia, Aneta Baca dyrektorka PSM I st w Mrągowie wraz z pracownikami