Medale „Diligentiae – za pilność”

Daniel Kamiński, słuchacz III roku oraz mgr Rafał Supiński nauczyciel gry aktorskiej i scen musicalowych uhonorowani zostali medalem ,,Diligentiae -za pilność”. Prezydent Białegostoku wyróżnił najpilniejszych uczniów oraz ich mistrzów-nauczycieli  podczas Miejskiej Inauguracji Roku Szkolnego 2017/2018. Medal jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym uczniom i nauczycielom-wychowawcom z białostockich szkół i placówek oświatowych. To prestiżowa nagroda dla osób, które swoją postawą, przykładem życia i postępowania są wzorem dla innych. Wyróżnienie „Diligentiae – za pilność” w formie okolicznościowego medalu i certyfikatu, przyznawane jest raz w roku szkolnym w kategoriach „Uczeń” oraz „Nauczyciel nominowanego ucznia”.

GRATULUJEMY!!!