Mobilna Pracownia Muzyczna

W studium powstała ,,Mobilna Pracownia Muzyczna”. Akompaniatorzy studium wykorzystywać będą w swojej pracy Ipady Pro . Powstaje cyfrowa biblioteka muzyczna, której zbiory dostępne będą ,,od ręki” na zajęciach ze śpiewu.  Muzycy na bieżąco będą tworzyć nowe aranżacje , według repertuaru wykonywanego na zajęciach oraz przygotowywać nowe kompozycje i aranżacje do koncertów organizowanych przez studium. Ipady zastąpią tradycyjne nuty. Powstanie zespół muzyczny, który zajmie się opracowaniem muzyki z wykorzystaniem Ipadów do projektów artystycznych studium. Marzenia wokalistów, by śpiewać z towarzyszeniem zespołu instrumentalnego staną się realne. Arie Starowłoskie z orkiestrą barokową, Wagner z pełną orkiestrą symfoniczną,  standardy jazzowe z kwintetem jazzowym, piosenki rockowe z zespołem rockowym, czy nawet ragi indyjskie z sitarem i tablą lub pieśni indonezyjskie z gamelanem. Możliwości Ipadów zrewolucjonizują system kształcenia.

Mobilna Pracownia Muzyczna  została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszy Promocji Kultury. Program ,,Infrastruktura szkolnictwa artystycznego