Podpisanie woli współpracy z Operą i Filharmonią Podlaską

Z radością informujemy, że został podpisany list intencyjny wyrażający wolę współpracy pomiędzy Operą i Filharmonią Podlaską Europejskie Centrum Sztuki im. S. Moniuszki w Białymstoku a Policealnym Studium Wokalno- Aktorskim ,,Szkoła Talentów” w Białymstoku. Celem współpracy jest realizowanie działalności edukacyjnej w zakresie rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży z regionu podlaskiego oraz praktyk scenicznych słuchaczy PSWA. OiFP w miarę swoich możliwości zapewni słuchaczom PSWA praktyki sceniczne, polegające na udziale słuchaczy w spektaklach, koncertach i próbach organizowanych przez OiFP. Celem praktyk jest realizacja założeń podstawy programowej kształcenia w zawodzie aktor scen muzycznych. W ramach współpracy PSWA będzie przygotowywać projekty edukacyjne, które pod patronatem OiFP prezentowane będą dzieciom i młodzieży ze szkół województwa podlaskiego. PSWA i OiFP deklarują także współpracę w zakresie przygotowania i organizacji wspólnych projektów artystycznych skierowanych do Polonii zamieszkującej obszary Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji w celu pielęgnowania polskiej spuścizny kulturalnej.
Uzyskanie wykształcenia w zawodzie aktora scen muzycznych wiąże się z koniecznością nabycia doświadczenia scenicznego. Współpraca z operą była w założeniu od samego początku pojawienia się idei powstania studium wokalno- aktorskiego. Pierwsze porozumienie zostało podpisane w 2010r. Trwało niestety krótko – obejmujący po Marcinie Nałęcz- Niesiołowskim prowadzenie opery Roberto Skolmowski zaniechał współpracy ze studium.
Dzisiaj studium obchodzi swoje urodziny. Dokładnie 11 lat temu Rada Miasta podjęła uchwałę o założeniu szkoły. Z okazji urodzin życzymy sobie owocnej współpracy i wielu interesujących i wartościowych projektów artystycznych. Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Opery i Filharmonii Podlaskiej za wsparcie i wyrażenie woli współpracy.
PSWA