Rekrutacja

Do egzaminu wstępnego może przystąpić osoba, która nie przekroczyła 23 roku życia .

Na podstawie Statutu Studium Wokalno – Aktorskiego w Białymstoku kandydat zobowiązany jest przygotować do Egzaminu:

1. dwa utwory wokalne, zróżnicowane w treści i nastroju wraz z nutami dla akompaniatora lub z podkładem muzycznym na płycie CD,

2. wiersz oraz fragment prozy z pamięci

3. strój do ćwiczeń na egzamin ruchowo – taneczny,

Studium zapewnia akompaniatora do egzaminu wstępnego po wcześniejszym dostarczeniu nut do Studium.  Osoby z własnym akompaniatorem proszone są o informację na ten temat w dokumentach rekrutacyjnych.

Dokumenty jakie należy złożyć osobiście lub listownie do Studium

1. Podanie      do pobrania
2. Kwestionariusz do pobrania

3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do nauki w zawodzie aktor scen muzycznych.

4. 4 zdjęcia.

5. Poświadczoną kopię świadectwa ukończenia liceum bądź szkoły równorzędnej.

6. Kandydat musi ukończyć szkołę średnią, nie musi posiadać matury.