(Nie) Wyczerpana Poczta Muzyczna

Zapraszamy serdecznie na koncert ,,(Nie) wyczerpana poczta muzyczna”, który odbędzie się w formie transmisji online z Opery i Filharmonii Podlaskiej 8 maja 2021r. o godz. 18.00. Link do wydarzenia
dostępny będzie na stronie studium www.szkolatalentow.edu.pl oraz Facebooku.

Koncert jest uroczystą inauguracją współpracy między Operą i Filharmonią Podlaską i Policealnym Studium Wokalno- Aktorskim w Białymstoku.
W I cz. zaprezentowany zostanie program słowno- muzyczny oparty na twórczości Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory w reż. Pawła S. Szymańskiego. Wystąpią słuchacze II roku. W II cz. scena należeć będzie do tegorocznych dyplomantów. Koncert poświęcony jest pamięci dyrektor studium- Angeliki Arendt Zadykowicz.

(Nie)Wyczerpana Poczta Muzyczna”
cz. I
spektakl oparty na dziełach Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory — „Listach na wyczerpanym papierze”, „Listach śpiewających” i ich piosenkach
reżyseria: Paweł S. Szymański
występują: Anna Bielawska, Łukasz Bojaczuk, Mateusz Dawidziuk, Jakub Maksymilian Gujda, Krzysztof Janowicz, Weronika Jeleśniański, Magdalena Kamińska, Sandra Kopycka, Julia Kuzyka, Karol Lewko
opracowanie muzyczne: Marek Kulikowski — fortepian, Paweł S. Szymański — gitara

Cz. II Rewia wokalna Dyplomantów PSWA w Białymstoku
Występują;
Grzegorz Ciulkin, Urszula Komła, Martyna Kotarska, Marta Muszyńska, Łukasz Wawreniuk, gościnnie : Justyna Rainko
Fortepian: Krzysztof Kulikowski, Marek Kulikowski, Ernest Sienkiewicz
Przygotowanie wokalne:
Ewa Barbara Rafałko, Przemysław Kummer, Marcin Ozga