O szkole, Statut, WSO

Policealne Studium Wokalno - Aktorskie kształci przyszłych aktorów scen muzycznych w specjalności   wokalno-aktorskiej.        W trakcie trzech lat nauki słuchacze poznają tajniki sztuki musicalowej, estradowej  i operowej. Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w systemie dziennym. Wykładowcami są cenieni  wokaliści, aktorzy, tancerze, choreografowie, teoretycy i reżyserzy. Studium współpracuje z artystami z Białegostoku i Polski. Słuchacze Studium odnoszą  sukcesy na scenach    teatrów muzycznych w Polsce. Biorą udział w wielu konkursach i festiwalach oraz mają na swoim koncie  występy i warsztaty ze znanymi artystami, między innymi z Mietkiem Szcześniakiem, Zbigniewem Wodeckim, Grażyną Łobaszewską, Olgą Bończyk, Urszulą Dudziak, Wojciechem Kościelniakiem, Marią Sadowską, Anną Serafińską. Szkoła daje dodatkową możliwość rozwoju artystycznego w trakcie nauki poprzez praktyki  estradowe na wielu scenach muzycznych i teatralnych m.in.: Opery i Filharmonii Podlaskiej,  Teatru Dramatycznego, Białostockiego Teatru Lalek, Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury, Białostockiego  Ośrodka Kultury.Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Białystok, nadzór pedagogiczny sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy wszystkich utalentowanych w wieku 19-23 lata kochających scenę, śpiew, taniec i teatr.

Dokumenty szkolne:

Statut

Załącznik nr 1 do Statutu PSWA

WSO