Nauczyciele

Wykaz przedmiotów oraz wykładowców w Policealnym Studium Wokalno - Aktorskim w Białymstoku

Dyrektor Szkoły - Angelika Arendt-Zadykowicz - dyrektor@szkolatalentow.edu.pl

Wicedyrektor - Agata Obuchowicz - wicedyrektor@szkolatalentow.edu.pl
 
I rok  opiekun      Paweł S.Szymański
II rok – opiekun     Jolanta Borowska
III rok - opiekun    Magdalena Gajl
IV rok - opiekun     Magdalena Gustyn - Piech
 
L.P PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
1. Przedmiot główny - śpiew

dr Ewa Barbara Rafałko

dr Marta Wróblewska

mgr Piotr Rafałko

mgr Przemysław Paweł Kummer

mgr Ewa Głażewska-Kalenik

mgr Marcin Ozga

mgr Hanna Różankiewicz

mgr Małgorzata Trojanowska

2.  Gra aktorska

dr hab. Marta Rau

mgr Ryszard Janusz Doliński

mgr Rafał Supiński

mgr Bernarda Bielenia

3. Umuzykalnienie mgr Arkadiusz Moniuk
4. Praca z akompaniatorem

mgr Krzysztof Kulikowski

mgr Justyna Jabłońska

mgr Agata Obuchowicz

mgr Marek Kulikowski

mgr Marcin Nagnajewicz

mgr Ernest Sienkiewicz

5. Dykcja

mgr Jolanta Borowska

mgr Magdalena Gustyn-Piech

6. Wiersz

mgr Paweł Sławomir Szymański

mgr Wojciech Szelachowski

7. Proza

mgr Paweł Sławomir Szymański

mgr Wojciech Szelachowski

8. Taniec charakterystyczny mgr  Radosława Bogusławska
9. Taniec współczesny mgr Karolina Maria Garbacik
10. Step mgr Gracja Radziszewska
11. Wybrane zagadnienia z historii muzyki mgr Magdalena Gajl
12. Wybrane zagadnienia z historii teatru mgr Konrad Szczebiot
13. Rytmika mgr Elżbieta Bruns
14. Taniec ludowy i charakterystyczny  mgr Radosława Bogusławska
mgr Ernest Sienkiewicz
15. Partnerowanie mistrz Jarosław Sołowianowicz
16. Pantomima mgr Michał Jarmoszuk
17. Zespół wokalny

dr Ewa Barbara Rafałko

mgr Marcin Ozga

18. Nadobowiązkowa - Praca z akompaniatorem mgr Krzysztof Kulikowski
19. Technika mikrofonowa mgr Paweł Sławomir Szymański
20. Sceny musicalowe mgr Marek Kulikowski
  21.   Zasady charakteryzacji   mistrz Marcjanna Gładkowska