Nauczyciele

Wykaz przedmiotów oraz wykładowców w Policealnym Studium Wokalno - Aktorskim w Białymstoku

Dyrektor Szkoły - Paweł S. Szymański - wicedyrektor@szkolatalentow.edu.pl

III rok – opiekun Magdalena Gustyn - Piech
L.P PRZEDMIOT WYKŁADOWCA
1. Przedmiot główny - śpiew dr Ewa Barbara Rafałko

mgr Przemysław Paweł Kummer

mgr Kira Dal

mgr Marcin Ozga

mgr Hanna Różankiewicz

mgr Małgorzata Trojanowska

2.  Gra aktorska dr hab. Marta Rau

mgr Ryszard Janusz Doliński

mgr Michał Jarmoszuk

mgr Bernarda Bielenia

3. Umuzykalnienie dr Joanna Cieślik- Klauza
4. Praca z akompaniatorem mgr Krzysztof Kulikowski

mgr Agata Obuchowicz

mgr Marek Kulikowski

mgr Ernest Sienkiewicz

5. Dykcja mgr Magdalena Gustyn-Piech
6. Wiersz mgr Paweł Sławomir Szymański

mgr Ryszard Doliński

7. Proza mgr Paweł Sławomir Szymański

mgr Ryszard Doliński

8. Taniec charakterystyczny mgr  Radosława Bogusławska
9. Taniec współczesny mgr Karolina Maria Garbacik
10. Step mgr Gracja Radziszewska
11. Wybrane zagadnienia z historii muzyki mgr Magdalena Gajl
12. Wybrane zagadnienia z historii teatru

Autokreacja

mgr Konrad Szczebiot
13. Piosenka aktorska mgr Wojciech Szelachowski
14. Taniec ludowy i charakterystyczny  mgr Radosława Bogusławska
mgr Ernest Sienkiewicz
15.  Sceny musicalowe mgr Hanna Różankiewicz
16. Pantomima mgr Michał Jarmoszuk
17. Zespół wokalny dr Ewa Barbara Rafałko

mgr Małgorzata Trojanowska

18. Nadobowiązkowa - Praca z akompaniatorem mgr Krzysztof Kulikowski
19. Technika mikrofonowa mgr Paweł Sławomir Szymański
20. Emisja głosu mgr Marek Kulikowski
  21.   Zasady charakteryzacji   mistrz Marcjanna Gładkowska