Program Nauczania

RAMOWY PLAN NAUCZANIA SZKOŁY POLICEALNEJ ( 3 letni cykl nauczania)

Zawód: aktor scen muzycznych

Specjalność: WOKALNO- AKTORSKA 

 1.  Śpiew
 2. Gra aktorska
 3. Taniec współczesny
 4. Taniec ludowy
 5. Taniec charakterystyczny
 6. Rytmika
 7. Partnerowanie
 8. Step
 9. Pantomima
 10. Piosenka aktorska
 11. Praca z akompaniatorem
 12. Wiersz
 13. Proza
 14. Dykcja
 15. Zespół wokalny
 16. Sceny musicalowe
 17. Technika mikrofonowa
 18. Wybrane zagadnienia z historii teatru
 19. Wybrane zagadnienia z historii muzyki
 20. Umuzykalnienie
 21. Charakteryzacja
 22. Nadobowiązkowa praca z akompaniatorem
 23. Praca nad dyplomem

Praktyki sceniczne są realizowane zgodnie z planem ustalonym przez dyrektora szkoły