Bez kategorii

Zajęcia zdalne do 24 maja 2020r.

Ograniczenie funkcjonowania studium zostaje przedłużone do 24 maja 2020r. Na terenie szkoły nie przebywają słuchacze i nauczyciele.

Kształcenie odbywa się w pełnym wymiarze godzin w formie kształcenia na odległość, z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej przez internet ( poczta elektroniczna, narzędzia konferencyjne, komunikatory internetowe, aplikacje mobilne).

PSWA