Zajęcia zdalne do 26 czerwca 2020r.

Ograniczenie funkcjonowania studium zostaje przedłużone do 26 czerwca 2020r. Słuchaczki roku dyplomowego mogą uczestniczyć w zajęciach praktycznych.

Dla pozostałych roczników kształcenie odbywa się w pełnym wymiarze godzin w formie kształcenia na odległość, z wykorzystaniem narzędzi do pracy zdalnej przez internet ( poczta elektroniczna, narzędzia konferencyjne, komunikatory internetowe, aplikacje mobilne).

PSWA