Zapytanie ofertowe

Policealne Studium Wokalno- Aktorskie w Białymstoku zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie i instalację systemu wentylacyjnego oraz wykonanie instalacji elektro- energetycznej w auli Policealnego Studium Wokalno- Aktorskiego w Białymstoku, przy ul. Zwycięstwa 28.

Termin dostarczania ofert do 19 lipca 2019r.

Termin wykonania do 31 sierpnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE PSWA